Comisia pentru Cultură

1. Proiectul de lege pentru înfiinţarea Festivalului Internaţional Bucureşti–Pasărea Măiastră (PL-x 97/2017). Dezbateri în vederea întocmirii raportului comun împreună cu Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului.
2. Proiectul de lege privind declararea zilei de 21 iulie – Ziua Banatului (PL-x 232/2016). Dezbateri în vederea întocmirii raportului comun împreună cu Comisia pentru pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului.
3. Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2017 privind unele măsuri fiscal – bugetare, precum şi pentru modificarea unor acte  normative (PL- x 142/2017). Dezbateri în vederea întocmirii avizului.