Întâlnire cu curator S. Bădică, House of Europe History