Întrunirea Consiliului General al Institutului Român pentru Drepturile Omului