Ședință a BIroului Permanent al Camerei Deputaților