Ședință: Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi