Ședință Comisie pentru Cultură

1.  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului  nr.10/2016  privind stabilirea măsurilor necesare în vederea asigurării resurselor financiare pentru achiziţionarea unui bun aparţinând patrimoniului cultural naţional mobil, clasat în categoria Tezaurul patrimoniului cultural naţional mobil (Pl-x 303/2016). Dezbateri în vederea întocmirii raportului comun cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci.
2. Proiectul de Lege privind achiziţionarea imobilului Ansamblul conacul Brătianu – Florica („Vila Florica”), situat în localitatea Ştefăneşti, Judeţul Argeş, de către Ministerul Culturii (Pl-x 77/2017). Dezbateri în vederea întocmirii raportului.
3.  Propunerea legislativă privind declararea zilei de 28 iunie „Ziua Ziaristului Român” (Pl-x 97/2016). Dezbateri în vederea întocmirii raportului suplimentar.
4. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2016 pentru prorogarea unor termene prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2015 privind stabilirea unor măsuri necesare pentru asigurarea tranziţiei  de la televiziune analogică terestră la televiziune digitală terestră şi implementarea  serviciilor multimedia la nivel naţional (PL-x 435/2016). Dezbateri în vederea întocmirii raportului comun împreună cu Comisia pentru tehnologia informaţiilor şi comunicaţiei.