Situaţia minorului Maya Moldoveanu.

31.05.2017

INTERPELARE

 

ADRESATĂ: DOAMNEI MINISTRU LIA OLGUȚA VASILESCU

                        MINISTERUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE

DE CĂTRE:   DEPUTAT IULIAN BULAI

CIRCUMSCRIPȚIA ELECTORALĂ: 29, NEAMȚ

GRUP PARLAMENTAR: USR

ȘEDINȚA CAMEREI DEPUTAȚILOR DIN DATA DE: 29.05.2017

OBIECTUL INTERPELĂRII: SITUAȚIA MINORULUI MAYA MOLDOVEANU

 

 

STIMATĂ DOAMNĂ MINISTRU,

 

Recent a ajuns pe biroul meu un caz destul de complex și pe această cale am nevoie de ajutorul dumneavoastră pentru a lămuri această speță și pentru a ajuta părintele să intre în contact cu propriul copil.

Mai jos, vă prezint sesizarea făcută de domnul Nicolae Moldoveanu după cum urmează:

1  – In ceea ce priveste fetita mea Maya Moldoveanu arat faptul ca am calitatea de reprezentant legal al fetitei mele Maya Moldoveanu ca urmare a deciziei civile nr 1389 din data de 02.10.2014 a Curtii de Apel Bucuresti in dosarul 8349/2/2013 instanta a stabilit ca autoritatea in ceea ce o priveste pe minora Maya Moldoveanu sa fie efectuata in comun de catre ambii parinti. Rezulta ca ambii parintii au aceleasi obligatii cat si drepturi, aceasta decizie civila schimba si sentinta civila nr 15534/07.11.2007 prin care s-a stabilit anterior custodia unica.  Fila 33-44

2 – In fapt subsemnatul am formulat o plangere penala ce a stat la baza dosarului penal 12687/P/2015 plangere in care sesizam faptul ca numita Catalina Vasilica Moldoveanu, mama fetitei mele Maya Moldoveanu, nu respecta masurile de incredintare, respectiv programul de vizita si ca in paralel aceasta comite si alte infractiuni precum, falsul in declaratii, inducerea in eroare a organelor de cercetare penala evaziune fiscala, abuz psihic si alienare care au consecinte cu mult mai grave si pe termen cu mult mai lung decat abuzul fizic , aceste forme de abuz putand avea consecinte negative pe termen lung pentru fetita mea, asa cu sunt ele mentionate in declaratile subsemnatului de la dosarul  12687/P/2015.

Plangerea subsemnatului ce a stat la baza dosarului penal nr 12687/P/2015 a fost clasata prin ordonanta de clasare din 16.07.2016 emisa de Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 1 in dosarul nr. 12687/P/2015

Impotriva acestei ordonante am formulat plangere in termenul legal.

Plangerea subsemnatului impotriva ordonantei de clasare din 16.07.2016 emisa de Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 1 in dosarul nr. 12687/P/2015 a fost de asemenea respinsa prin ordonanta nr 1429/II-2/2016 din 13.10.2016 a Primprocurorului Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1 in dosarul nr. 12687/P/2015

Impotriva acestor 2 ordonante am formulat plangere in instanta unde s-a format dosarul penal 47771/299/2016.

In data de 22.02.2017 in sedinta publica in dosarul penal 47771/299/2017 al Judecatoriei Sectorului 1 Bucuresti instanta a admis plangerea subsemnatului impotriva ordonantei nr 1429/II-2/2016 din 13.10.2016 a Primprocurorului Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1 in dosarul nr. 12687/P/2015 si impotriva ordonantei de clasare din 16.07.2016 emisa de Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 1 in dosarul nr. 12687/P/2015 si a desfiinţat în totalitate Ordonanţa nr. 12687/P/2015 din data de 16.07.2016 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti, incheiere pe care o anexez prezentei.

3 – Asa cum a constatat si instanta organele de cercetare penala s-au pronunţat fără ca urmărirea penală să fie completă, nefiind îndeplinite condiţiile prevăzute în art. 327 din Codul de procedură penală.

…” judecătorul constată că se impunea audierea intimatei cu privire la aspectele sesizate, respectiv dacă petentul a încercat în decursul timpului să respecte programul de vizitare a minorei, dacă au ţinut legătura telefonic, care au fost răspunsurile intimatei la solicitările petentului de a vizita minora, dacă a comunicat petentului locul unde domiciliază pentru ca petentul să o poată vizita, iar în caz negativ, să indice motivul pentru care a procedat astfel, dacă a primit personal notificări de la petent în sensul respectării sentinţei civile prin care s-a stabilit programul de vizitare şi răspunsul intimatei la aceste solicitări, motivul pentru care în data de 21.05.2012 a refuzat în faţa poliţiştilor să comunice domiciliul minorei către petent (conform proces verbal fila 78 d.u.p) etc. Numai după audierea intimatei se poate aprecia că urmărirea penală este completă”…

4 – Organele de cercetare penala nu au tinut cont de probele administrate in cauza respectiv inscrisurile, suportul optic depus, martorii propusi si audiati.

Agentul de politie Florin Moldoveanu incheie in mod abuziv un proces verbal unde consemneaza in mod fals ca DVD-ul anexat plangerii ar contine imagini cu caracter pornografic care nu au legatura cu cauza cand in fapt acest DVD contine probe care dovedesc ca fetita mea este in pericol alaturi de mama ei intr-un apartament unde se practica prostitutia sub denumirea mascata de masaj.

Tot pe acest DVD am anexat emisiunea postului de televiziune Antena 3 care a realizat o ampla ancheta jurnalistica, realizata de sefa departamentului investigatii al Antena 3 in cadrul emisiunii “Dincolo de stiri” emisiune moderata de doamna Cristina Topescu, in data de 27.08.2016, emisiunea are ca subiect abuzurile la care fetitea mea este supusa de catre mama ei si faptul ca mama fetitei mele nu respecta masurile de incredintare.

Astfel acest proces verbal nu este conform cu cele continute pe DVD agentul de politie consemnand in mod fals altceva in procesul verbal asa cum am aratat mai sus.

 

Aceste fapte fiind constatate si de catre instanta:

…” Mai mult decât atât, în raport de probele deja administrate până la acest moment, ordonanţa de clasare nu este nici temeinică. Astfel, în cuprinsul ordonanţei de clasare, ca de altfel nici în referatul organului de cercetare penală conţinând propunerea dc clasare a cauzei nu se regăseşte argumentarea raţiunii ce a determinat organele de urmărire penală să adopte soluţia dispusă în cauză prin raportare la unele dintre probele administrate în cauză. Or, actele prin care se dispune o soluţie de clasare nu reprezintă acte discreţionare, ci rezultatul unui proces logic de analiză a probelor aflate la dosar în scopul aflării adevărului şi justei soluţionări a cauzei. în plus, motivarea acestor acte justifică echitatea procesului penal, pe de o parte, prin dreptul părţilor de a fi convinse că justiţia a fost înfăptuită, respectiv că s-au examinat toate mijloacele procesuale şi procedurale propuse de acestea şi, pe de altă parte, prin dreptul părţilor de a cunoaşte oportunitatea promovării unei plângeri împotriva soluţiei de neurmărire sau de netrimitere în judecată. De altfel, chiar Curtea Europeană a Drepturilor Omului (cauza Achina împotriva României, cauza Gheorghe împotriva României) subliniază rolul pe care motivarea unei hotărâri (sublinierea judecătorului de cameră preliminară – sau ale unor acte ale organelor de urmărire penală prin care se tinde la soluţionarea definitivă a litigiului dintre părţi) îl are pentru respectarea art.6 paragraf 1 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului şi arată că dreptul la un proces echitabil nu poate fi considerat efectiv decât dacă susţinerile părţilor sunt examinate de către instanţă /organele de urmărire penală, acestea având obligaţia de a proceda la un examen efectiv al mijloacelor, argumentelor si elementelor de probă sau cel puţin de a le aprecia.”…

5 – Organele de cercetare penala nu au argumentat si motivat asa cum prevede legea in mod imperativ de ce fapta nu exista si au exclus din probatoriu probe importante fara a motiva acest fapt, astfel au favorizat-o pe numita Catalina Vasilica Moldoveanu.

Acest fapt fiind constatat si de catre instanta:

…”Se constată astfel că organele de urmărire penală, dispunând clasarea cauzei pe motiv că fapta sesizată nu există, nu au argumentat motivul pentru care au exclus din probatoriu anumite probe administrate în cauză, respectiv: notificarea petentului către intimata prin care i se solicita acesteia să menţioneze locaţia şi ora la care petentul poate lua minora, notificare primită personal de către intimată la data dc 01.03.2011 la adresa din localitatea Limanu (filele 49-50 d.u.p.), coroborată cu declaraţia petentului din care rezultă că din noiembrie 2010 nu a văzut minora; procesul verbal din data de 02.03.2012 întocmit de către Biroul Executorului Judecătoresc Cristea Nicolae din care rezultă neîndeplinirea obligaţiei debitoarei menţionate în Sentinţa civilă nr. 15534/2007 a Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti (f. 51-52 d.u.p.); procesul verbal din data de 21.05.2012 întocmit de poliţişti din cadrul D.G.P.M.B. – Poliţia Sectorului 1 – Secţia 3 poliţie – Biroul de Ordine Publică din care rezultă că intimata a refuzat comunicarea către petent a adresei unde locuieşte fiica petentului (f. 78 d.u.p.).”…

 

6 – Organele de cercetare penala in mod nelegal reinterpreteaza cele declarate si completate ulterior in scris in aceeasi zi de martora Iancu Jeny fapt de asemenea sezizat si constatat de catre instanta:

…”Totodată, referitor la declaraţia martorei Iancu Jeny, judecătorul constată că organele de cercetare penală, în cuprinsul referatului cu propunere de clasare, nuanţează declaraţia acesteia în sensul că aceasta nu-şi aminteşte la ce date au fost efectuate aceste deplasări pentru care persoana vătămată să aibă legături cu minora, ce mijloace de transport au folosit şi dacă au mai existat alte persoane care i-au însoţit. Or, după cum se poate constata din declaraţia acestei martore de la fila 14 d.u.p. (declaraţie din data de 18.04.2016), rezultă că aceasta nu-şi aminteşte data exactă când a mers ultima dată, în cursul anului 2015. la Constanţa, fară a rezulta că ar fi fost întrebată de către organul de cercetare penală cu privire la alte deplasări; chiar dacă ar fi vorba de date mai îndepărtate decât anul 2015, martora îşi poate aminti aceste detalii atunci când este vorba, spre exemplu, de zile speciale; ca atare, se impune ca această martoră să fie reaudiată şi cu privire la celelalte deplasări şi nu doar cu privire la ultima deplasare din anul 2015. In orice caz, chiar şi în raport de conţinutul declaraţiei din data de 18.04.2016 (din care rezultă că s- a deplasat împreună cu fiul ei – petentul din cauză, la Constanţa, pentru ca acesta sa viziteze minora, martora confirmând astfel declaraţia dată în calitate de persoană vătămată de către petent), se impunea ca organele de cercetare penală, apreciind că fapta nu există, să procedeze la înlăturarea declaraţiei martorei într-o manieră convingătoare, prin raportare la alte probe administrate în cauză, din care să rezulte eventual contrariul, şi nu prin raportare la faptul că martora nu-şi aminteşte detalii. Astfel, la aprecierea declaraţiei martorei, organele de urmărire penală puteau avea în vedere şi vârsta înaintată a acesteia, martora fiind născută în anul 1938 şi a fost audiată în aprilie 2016 cu privire la deplasări din Constanţa din perioada 2010-2015; dimpotrivă, judecătorul reţine că afirmaţiile martorei ar fi putut fi puse sub semnul întrebării dacă martora îşi amintea cu exactitate aceste date (îndepărtate în timp) care nu ar fi reprezentat zile speciale (care să marcheze evenimente speciale care pot fi reţinute cu uşurinţă, spre exemplu zile de naştere, zile de sărbătoare), în condiţiile inexistenţei unor înscrisuri, chiar consemnate personal de către martoră, din care să rezulte aceste date de deplasare”…

7 – Organele de cercetare penala ne-au prejudiciat pe subsemnatul, fetita mea si pe toti membrii familei mele deoarece eu si familia mea nu am putut sa avem o relatie normala asa cum a stabilit instanta cu fetita mea, fetita mea este prejudiciata din aceleasi motive , organele de cercetare penala prejudiciendu-ne prin actiunea acestora abuziva prin care nu au respectat legea, au intocmit acte neconforme cu realitatea, au exclus si ignorat probe cu o certa valoare juridica care nu au fost contestate de nimeni, nu au efectuat cercetari complete cum am solicitat si a constatat instanta, favorizand astfel pe numita Catalina Vasilica Moldoveanu si astfel au incurajat pe aceasta in a continua activitatea infractionala si anume de a nu respecta sentinta judecatoreasca definitiva si irevocabila, ceea ce este o infractiune.

Având toate aceste informații, doamnă ministru, vă rog să îmi transmiteți în ce stadiu se află acest caz și care sunt rezultatele verificărilor efectuate de Ministerul Muncii și Justiției Sociale.

Vă mulțumesc și aștept să colaborăm pentru găsirea unor soluții reale pentru această categorie defavorizată. Vă rog să îmi trimiteți un răspuns în scris pe adresa:

Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucureşti

În atenția domnului deputat Iulian Bulai

 

29.05.2017                                                         Cu deosebită considerație,

IULIAN BULAI

DEPUTAT USR DE NEAMȚ

 

Răspunsul primit se poate consulta aici.